Choosing a healthy life
پلاریس، انتخاب زندگی سالم

آیا می توان از آب کنگان برای مصرف دارو استفاده کرد؟

آب کنگان برای هر نوع مصرف اعم از نوشیدن، پخت و پز غذا می باشد ولی بهتر است برای مصرف دارو از این آب استفاده نشود.

وزارت بهداشت ، کار و رفاه ژاپن در این خصوص دستورالعمل های زیر را ارائه داده است:

  • 1- دارو را با هیچ نوع آب تولیدی توسط دستگاه ها مصرف نکنید.

  • 2- در صورت داشتن آناسیدیتاس(1) از آب تولید شده توسط ماشین استفاده نکنید.

  • 3- سطح PH اسیدهای معده حدود 1.8 میباشد و دارو ها برای تاثیرگذاری در معده با این سطح PH تولید و تجویز می شوند. با اینکه اثر بخشی آب تولیدی توسط دستگاه های تولید و تصفیه آب هنوز آزمایش نشده است توصیه می کنیم مدتی بین مصرف دارو و نوشیدن آب کنگان فاصله بیاندازید .1- آناسیدیتاس که به آن اکلرویدریای معده نیز گفته می شود، در افرادی دیده می شود که سطح اسیدیته معده آن ها بالاتر از سطح میانگین PH انسانی که 1.8 است می باشد. این مورد باعث می گردد هضم غذا برای این افراد دشوارتر باشد از این رو این افراد نباید آب قلیایی بنوشند.چند سئوال دیگر: