Choosing a healthy life
پلاریس، انتخاب زندگی سالم

ORP آب به چه معنی است؟

ORP (Oxidation Reduction Potential) به عنوان یک شاخص مهم در آب های یونیزه می باشد، این شاخص که پتانسیل کاهش اکسیداسیون آب است به نظر خیلی از محققین آب مخصوصا در شرق آسیا مورد مهمی در کیفیت آب می باشد زیرا ORP یک نوع انرژی پتانسیل ذخیره شده است که هر لحظه آماده آزاد سازی می باشد و قابل اندازه گیری است.

بسیاری از محققین معتقد هستند که آب یونیزه با PH بالا بسیار عالی است ولی در این میان شاخص ORP بسیار مهم تر و قابل توجه تر است.

شاخص ORP باعث بهبود شبکه بندی مولکول های آب و خواص آنتی اکسیدانی آب و همچنین اکسیژن رسانی بهتر به بدن می گردد.چند سئوال دیگر: